Historie Putten
Activiteiten
Wist u dat?
Flora en fauna
Bedreigingen
Home » Media, n303

Zuidflankstudie op de korrel

Door op 9 augustus, 2009 – 10:48 amGeen reacties

PUTTEN – In de vergadering voor Ruimtelijke Zaken van vorige week dinsdagavond werd de Zuidflankstudie, opgesteld door DHV uit Amersfoort, behandeld. Daarbij gaat het om een studie voor een nieuwe rondweg om Putten: een verbinding tussen de N303 (Voorthuizerstraat) en de N798 (Nijkerkerstraat).

Door: Tijs van den Brink

Vóór de behandeling sprak de boer/dichter Jan Doppenberg van de Hoge Einderweg in. Doppenberg woont in het voorkeurstraject, waar niet alleen boeren maar ook dassen wonen. De dichter van het Hoge Eind declameerde voor college, commissie en publiek: “Das/ Bijna onzichtbaar, dieren in de nacht/ Ridders van de burchten, vergroten hun macht/ Zonder wapengekletter, beschermd van hogerhand/ Blokkeren mensenplannen, annexeren het land/ Da’s wat! (koppen de kranten)/ Da’s naar! (de politiek)/ Da’s mooi! (natuurfanaten)/ Da’s ‘kweenie’ (uit het publiek)/ Da’s dat!, besluit de das/ En alles bleef zoals het was…”

DHV, klankbordgroep, college en de meerderheid van de commissie kozen uit vier varianten voor Zuidflankvariant 3 (ZF3): het traject van 13,38 miljoen euro dat begint op het punt bij de N303, tussen de Hoge Engweg en de Koekamperweg, en uitkomt op de aan te leggen rotonde N798/Henslare. Van Elly van Geest (PvdA/GroenLinks) hoefde het allemaal niet: “We nemen de studie voor kennisgeving aan want we hebben geen 13 miljoen euro.”

De gemeente Putten is, samen met de gemeente Ermelo, bezig om een Westflankstudie op te stellen. Dat betreft het gebied ten westen van Putten en Ermelo. Deze studie is naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar gereed. Vooruitlopend hierop mocht de commissie zijn visie geven over de ‘Doorkijk Nulde’ van de Zuidflankstudie van het DHV: de doortrekking van de ZF3 bij de N798/Henslare naar Nulde. Hiervan waren drie varianten in beeld gebracht. Het DHV adviseert, als het nut van doortrekking naar Nulde wordt onderschreven, de variant Doorkijk Nulde 2 (DN2): vanaf de rotonde N798/Henslare, via de Henslare, en daarna via de rotonde bij Gildegoed, in westelijke richting naar Nulde. Dat tracé loopt ten zuiden van de Stenenkamerseweg.

Over het tegelijk behandelen en besluiten over het eerste gedeelte van de N303 tot de N798 en het tweede gedeelte, het vervolg tot Nulde, liepen de meningen uiteen. Bertus Cornelissen (ChristenUnie) pleitte voor een integrale aanpak van beide trajecten. Bert Klompenhouwer (VVD): “Over de doortrekking naar de A-28 kunnen we later wel praten.” Wien van den Brink (Gemeentebelangen) sloot zich hierbij aan: “Laten wij ons beperken tot het probleem van de Zuidkant van Putten en dat oplossen, zonder het tweede stuk tot Nulde daaraan te koppelen. Anders komt er weer niets.” Bert Veldhuizen (CDA) meende dat de dassen bij de ZF3-variant geen probleem hoeven te wezen: “Net op de grens, op het randje zitten misschien dassen maar daar kan desnoods een dassentunneltje voor gemaakt worden.” Jan van den Brink (SGP) wilde weten of een rondweg van 13 miljoen euro voor Putten financieel haalbaar is en hij pleitte ervoor dat ook de raad zich zou uitspreken over de Zuidflankstudie. Daar werd gehoor aan gegeven, naar verwachting komt de studie 9 juli in de raad. Van Elly van Geest (PvdA/GroenLinks) hoeft het stuk niet naar de raad.

Bron: dePuttenaer.nl

Reageer!

Reageer onderstaand, of trackback van uw eigen website.. U kunt ook de reacties ontvangen via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

U kunt deze HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website is Gravatar-enabled. U kunt uw eigen wereldwijd gebruikte G(lobally) R(ecognized) avatar verkrijgen op Gravatar.